Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Kwaliteit en veiligheid

We doen al ruim 100 jaar waar we sterk in zijn: op maat ondersteunen van mensen met een beperking. Cliënten wonen en werken vaak lange tijd bij Lunet zorg. Goede kwaliteit van zorg en een veilige omgeving zijn daarom meer dan belangrijk voor een goed leven van cliënten.

 

Cliënttevredenheid

We willen graag weten hoe cliënten en hun familieleden onze zorg vinden. Daarom zijn er regelmatig gesprekken over de zorg tussen begeleiding, cliënten en familieleden. Ook vragen we cliënten en familieleden mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Met de resultaten gaat het team aan de slag om verbeterpunten voor de individuele cliënt aan te pakken. Ook krijgt Lunet zorg een indruk van de tevredenheid over de hele organisatie. Dit gebruiken we om richting te geven aan de kwaliteit van zorg en het verbeteren ervan.

 

De laatste meting van clienttevredenheid was in het najaar van 2016. Wij kregen een gemiddeld cijfer van 7,7. Daar zijn wij trots op!

 

Veiligheid

Veiligheid van medewerkers en cliënten is essentieel. Is er een onveilige situatie? Dan worden deze incidenten in de zorg gemeld via een digitaal meldsysteem. Het gaat dan om incidenten zoals agressie, medicatie, ongevallen. Teams bespreken periodiek de incidenten die in dit systeem zijn gemeld. Er ontstaat inzicht waar we de veiligheid kunnen verbeteren. Natuurlijk wordt er direct actie ondernomen als dat nodig is en kijken we naar de wijze waarop dit in de toekomst kan worden voorkomen.

 

Er zijn situaties waarin er sprake is van ernstige incidenten waarbij het welzijn van cliënten ernstig in gevaar is gekomen. En waarbij mogelijk ook schade is ontstaan voor de cliënt. Denk hierbij aan calamiteiten, situaties van geweld in de zorgrelatie of seksueel misbruik.

 

In deze gevallen onderzoeken we zorgvuldig hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. Er wordt binnen Lunet gewerkt met meldingsteams die incidenten of situaties m.b.t. agressie, seksueel misbruik of kindermishandeling zorgvuldig analyseren en gericht kijken naar de achtergrond en oorzaken van het incident. Op basis van de oorzaken worden de benodigde verbeteracties ingezet.

 

Het doel hiervan is: leren van de situatie en verbeteringen doorvoeren om herhaling te voorkomen.

Voor deze situaties geldt ook dat we deze moeten melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook zij verwachten van ons dat we dit type situaties onderzoeken, we sluiten daar met onze werkwijze prima op aan.

 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Lunet zorg neemt deel aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In dit kwaliteitskader verzamelen we jaarlijks gegevens over zorgkwaliteit op organisatie- en cliëntniveau in een kwaliteitsmanagementsysteem. De resultaten worden gebruikt als leer- en verbeterinformatie voor de organisatie én voor de jaarlijkse verantwoording richting ministerie, Inspectie en Zorgkantoor. Lunet zorg scoort conform- of bovengemiddeld t.o.v. collega zorginstellingen.

 

ISO-9001-2008 gecertificeerd

logo ISO certificering

We laten ons kwaliteitsmanagementsysteem jaarlijks toetsen op de normen van NEN-ISO 9001:2008 door een extern bureau. Sinds 2010 is Lunet zorg ISO gecertificeerd. Dit betekent dat we een goed kwaliteitssysteem hebben en dat we de kwaliteit continue verbeteren.

Vragen?

 

icon_phone_green

088 551 5000

 

icon_mail_green

...

icon_addclient_green

 

Aanmeldformulier