Samenwerken

Door samen te werken met andere zorginstellingen en gespecialiseerde centra bouwen we aan een zorgketen die passende antwoorden geeft op de zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten. We werken bijvoorbeeld samen met centra die gespecialiseerd zijn in autisme, Niet aangeboren hersenletsel en verslavingszorg.

We kennen een aantal samenwerkingsverbanden die vorm hebben gekregen in een Vennootschap Onder Firma (VOF). Zo bieden we samen met Joris zorg in de VOF Dn Bolle Akker een woonzorgboerderij voor senioren met psychogeriatrische problematiek en mensen met een verstandelijke beperking. Samen met Amarant is een appartementencomplex voor mensen met een verstandelijke beperking ingericht onder de naam Dn Boegent. Met GGzE en ORO is onder de naam Meriadoc een woonvorm ingericht voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch spectrum.

Met Ergon, uitvoeringsorganisatie voor de Wet sociale werkvoorziening en re-integratie in Eindhoven en omstreken, werken we samen in de wasverzorging- en groenvoorziening. De externe wasverzorging voor platgoed en cliëntgebonden textiel is sinds 2014 volledig ondergebracht bij Ergon.

Netwerk Vroeghulp Zuidoost-Brabant: Lunet zorg is onderdeel van dit netwerk dat ondersteuning biedt bij opvoeden en opgroeien van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, chronische ziekte of een verstandelijke en/of zintuiglijke, psychische en/of lichamelijke beperking.

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je leuke ideeën om met ons samen te werken? Neem gerust contact met ons op door ons te bellen of het contactformulier in te vullen.